רק קצת: להיות טובה בעיניך זכה ופשוטה כימי העבר, ואת קומתי בטרם השחה עקת המשא של נוחם עקר.
רחל בלובשטיין סלע (רחל המשוררת)