ספרים לא צריכים להיות מרתיעים, הם צריכים להיות מצחיקים, מרגשים ונפלאים; וללמוד לקרוא צריך לתת יתרון עצום.
רואלד דאל

ציטוט מקורי:
Books shouldn't be daunting, they should be funny, exciting and wonderful; and learning to be a reader gives a terrific advantage.
Roald Dahl