אני חושש שגברים הם לא תמיד חכמים כמו שהם חושבים שהם.
רואלד דאל

ציטוט מקורי:
I'm afraid men are not always quite as clever as they think they are.
Roald Dahl