התשמע קולי

התשמע קולי רחוקי שלי, התשמע קולי, באשר הנך – קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי ומעל לזמן מצווה ברכה.
 - זמר נוגה, המשוררת רחל בלובשטיין סלע
המשוררת רחל