בן לו היה לי! ילד קטן, שחור תלתלים ונבון. לאחוז בידו, לפסוע לאט בשבילי הגן. ילד קטן.
רחל בלובשטיין סלע (רחל המשוררת)