אם אתה רוצה להיות סופר, אתה חייב לעשות שני דברים מעל הכל: לקרוא הרבה ולכתוב הרבה. אין שום דרך לעקוף את שני אלה שאני מודע לה, שום קיצור דרך.
סטיבן קינג

ציטוט מקורי:
If you want to be a writer, you must do two things above all others: read a lot and write a lot. There's no way around these two things that I'm aware of, no shortcut.
Stephen King