מלבין, בוקע אור הבוקר עולה השמש במרום, לאדמה המתעוררת שולחת היא ברכת שלום.
רחל בלובשטיין סלע (רחל המשוררת)