ניק קייב, המנון הקניבלים

אבל אם אתה הולך לאכול איתם קניבלים, מוקדם או מאוחר אתה הולך להיאכל...
~ ניק קייב, הימנון הקניבלים
Abattoir Blues/ The Lyre of Orpheusציטוט מקורי:
“But if you're gonna dine with them cannibals
Sooner or later, darling, you're gonna get eaten . . .” 
― Nick Cave
Cannibals Hymn