האמון של התמימים הוא הכלי הכי יעיל של השקרן.
סטיבן קינג

ציטוט מקורי:
The trust of the innocent is the liar's most useful tool.
Stephen King