האמונה בקסמים

אלה שלא מאמינים בקסם לעולם לא ימצאו אותו.
 - רואלד דאל

הקסם


ציטוט מקורי:
Those who don't believe in magic will never find it.
Roald Dahl