רק על עצמי לספר ידעתי. צר עולמי כעולם נמלה.

רחל בלובשטיין סלע (רחל המשוררת) 20 בספטמבר 1890 עד 16 באפריל 1931)