סטיבן קינג על אמירת אמת

רק אויבים אומרים את האמת; חברים ומאהבים משקרים בלי סוף, לכודים ברשת של מחויבות.
סטיבן קינג
ציטוטים של סטיבן קינג

ציטוט מקורי:
Only enemies speak the truth; friends and lovers lie endlessly, caught in the web of duty.
Stephen King