שיעורים בהיסטוריה

כל השיעורים של ההיסטוריה בארבעה משפטים: מי שהאלים הורסים, הם עושים אותם קודם מטורפים עם כוח. הטחנות של אלוהים טוחנות לאט, אבל הן טוחנות במנות קטנות מאד. הדבורה מפרה את הפרח שגוזל ממנה. כשחשוך מספיק, אתה יכול לראות את הכוכבים.
- צ'רלס איי. בירד

ציטוט מקורי:
All the lessons of history in four sentences: Whom the gods would destroy, they first make mad with power. The mills of God grind slowly, but they grind exceedingly small. The bee fertilizes the flower it robs. When it is dark enough, you can see the stars.
Charles A. Beard