החלפת מילים

היו לי כמה מילים עם אשתי, ולה היו איתי כמה פסקאות.
זיגמונד פרויד

ציטוט מקורי:
I had some words with my wife, and she had some paragraphs with me.
Sigmund Freud