רוצים שאנו נישאר בבית בלילה. למה שנעשה את זה? הגברים הם אלה שאונסים, שהם ישארו בבית בלילה.
גולדה מאיר