דיבורים

זה מוזר שאלה שיודעים הכי מעט מדברים הכי הרבה ואלה שיודעים הכי הרבה שותקים.