מריה מונטסורי על האדמה

האדמה היא איפה שהשורשים שלנו נמצאים. אנחנו מוכרחים ללמד את הילדים שלנו להרגיש ולחיות בשלום ובהרמוניה עם כדור הארץ - מריה מונטסוריציטוט מקורי:
“The land is where our roots are. The children must be taught to feel and live in harmony with the Earth.”
Maria Montessori