איימי בלום

את לא מושלמת, פגומה באופן קבוע ובלתי נמנע. ואת יפה.
איימי בלוםציטוט מקורי:
“You are imperfect, permanently and inevitably flawed. And you are beautiful.”
― Amy Bloom