קרי וושינגטון

את יכולה להוביל את החיים שלך.
קרי וושינגטון
ציטוט מקורי:
You can be the lead in your own life.
Kerry Marisa Washington