היופי מול האופי

היופי מושך את העין, האופי שובה את הלב.
~ אנונימיציטוט מקורי:
Beauty attracts the eye but personality captures the heart.