בראד פיט על החיים המאושרים

יש לי קומץ חברים קרובים, יש לי את המשפחה שלי ולא היכרתי חיים יותר מאושרים מאלה.
בראד פיטציטוט מקורי:
I have a handful of close friends, and I have my family and I haven't known life to be any happier.
Brad Pitt