אי. אי. קמינגס

צריך אומץ בשביל לגדול ולהפוך למי שאתה באמת.
אי. אי. קמינגסציטוט מקורי:

It takes courage to grow up and become who you really are.

― E.E. Cummings