אנאיס נין

כמה זה שגוי שאישה מצפה מגבר לבנות את העולם שהיא רוצה, במקום ליצור אותו בעצמה.
אנאיס נין

לא לסמוך על גברים


ציטוט מקורי:
How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants, rather than to create it herself?
― Anaïs Nin