ג'ניפר לורנס- רעבה בשביל אחרים

מה את הולכת לעשות? להיות רעבה כל יום כדי לשמח אנשים? זה פשוט טפשי.
ג'ניפר לורנסציטוט מקורי:
What are you going to do? Be hungry every single day to make people happy? that's just dumb.
Jennifer Lawrence