הבדלים

יש הבדל בין מי שאנחנו אוהבים, מי שאנחנו נמצאים איתו ומי שנועדנו להיות איתו.