לזכור שאני אמות בקרוב הוא הכלי החשוב ביותר שאי פעם נתקלתי בו שיעזור לי לעשות את הבחירות הגדולות בחיים. מכיוון שכמעט כל דבר - כל הציפיות חיצוניות, כל הגאווה, כל הפחד ממבוכה או כישלון - כל הדברים האלה פשוט נעלמים מול המוות, ומשאירים רק את מה שבאמת חשוב.
- סטיב ג'ובס

מקור:
Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything - all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important.
Steve Jobs