אהבה ועבודה הם שני הדברים האמיתיים היחידים בחיינו. הם שייכים זה לזה, אחרת זה לא עובד. העבודה עצמה היא סוג של אהבה.
- מרילין מונרו

מקור:
Love and work are the only two real things in our lives. They belong together, otherwise it is off. Work is in itself a form of love.” 
― Marilyn Monroe